Завантаження...

Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841) (7859244812)
 

 

 

This photo was viewed times and was downloaded in full size 0 times.

This photo was liked 0 times


Source page:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_Liv_Borch_Sverdrup_(1775_-_1841)_(7859244812).jpg

Description

Format: Litografi Utgivelsesår / Published: 1913 (Vore Høvdinger 9) Utgiver / Publisher: F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondhjem

Wikipedia: Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841) Salmonsens konverationsleksikon: Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841)

Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim Arkivreferanse / Archive reference: Ila skole, Va - F9400

Fra Salmonsens konversationsleksikon:

Sverdrup, Jakob Liv Borch, norsk Landbrugsforf. og Landmand, Broder til ovenn. G. S., f. 8. Febr 1775 paa Laugen Gaard i Nærøy Præstegæld i Namdalen, d. i Larvik 15. Maj 1841. S. blev Student 1795 og var de flg. Aar beskæftiget dels med Studier, navnlig af Sprog og Historie, men ogsaa med Naturvidenskaberne, dels med Privatundervisning, indtil han 1804 blev ansat som Lærer og senere Inspektør ved Schouboe’s Institut, dengang en af Kbhvn’s bedste Privatskoler. Jan. 1807 tiltraadte han Stillingen som Overlærer ved Kongsberg Middelskole, hvor han virkede til Novbr 1812.

Derefter overtog han Bestyrelsen af Jarlsberg Hovedgaard, indtil 1825, da han efter eget Ønske fratraadte for at oprette en Landbrugsskole paa sin Ejendomsgaard Sem i Borre. Den Landbrugsskole, som saaledes kom i Stand, var den første, Norge har haft. Med et Statsbidrag af 600 Speciedaler aarlig og et rentefrit Laan til Oprettelse af Værksted for Tilvirkning af Jordbrugsredskaber holdtes denne Skole i Gang til 1836, da Statsbidraget ophørte.

Allerede Aaret i Forvejen havde S. overtaget Bestyrelsen af Fritzø Jernværk samt Larviks Grevskab. Søn af en Godsejer og opvokset paa Landet havde S. allerede fra Barneaarene af modtaget Indtryk, der gjorde ham det forholdsvis let i hans Manddom at tilegne sig Skøn paa Landbrug.

Ved sin Sprogkyndighed var det muligt for ham at tilgodegøre sig Albrecht Thaer’s Skr, som netop paa den Tid fremkom, saavel som den dengang forholdsvis rige engelske og skotske Landbrugslitteratur; endelig maatte hans Kendskab til Naturvidenskaberne blive ham til megen Nytte.

Begavet med administrativ Evne, med Erfaring fra sin Virksomhed som Bestyrer af det store Jarlsberg’ske Gods og endelig i Besiddelse af Øvelse som Lærer kunde han derfor ganske særlig vel rustet begynde sin Virksomhed som Landbrugsskolebestyrer. Hans Skole nød ogsaa stærk Søgning fra alle Kanter af Landet. Den var en teoretisk-praktisk Skole, hvortil var knyttet et Redskabsværksted, og viser sig saaledes at have dannet Mønsteret for de nogle Aar efter S.’s Død oprettede Amtslandbrugsskoler. —

S. udfoldede en betydelig litterær Virksomhed; han udgav Tidsskrifterne: »Oeconomiske Annaler« (1819—22), »Magasin for Landmanden« Bd 1—7 (Oslo 1828—32), samt »Den erfarne Landmand, et agronomisk Blad« (1837—39). Videre skrev han en for sin Tid udmærket »Lærebog i den norske Landhusholdning« i 2 Dele (1832—34), som udkom i ikke mindre end 3 Oplag, desuden flere mindre Skrifter. —

S. var en betydelig Personlighed, som ved sine Skrifter og ved sin Lærervirksomhed, støttet til en stor praktisk Virksomhed, øvede megen Indflydelse paa det norske Landbrugs Udvikling.

(B. H.). Wt. K.

Date
Source Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841)
Author Municipal Archives of Trondheim from Trondheim, Norway

Licensingedit

w:en:Creative Commons
attribution
This file is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

Checked copyright icon.svg This image, originally posted to Flickr, was reviewed on by the administrator or reviewer File Upload Bot (Magnus Manske), who confirmed that it was available on Flickr under the stated license on that date.
Photo's description:
Format: Litografi Utgivelsesår / Published: 1913 (Vore Høvdinger 9) Utgiver / Publisher: F. Bruns Bokhandels Forlag, Trondhjem Wikipedia: Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841) Salmonsens konverationsleksikon: Jacob Liv Borch Sverdrup (1775 - 1841) Eier / Owner Institution: Trondheim byarkiv, The Municipal Archives of Trondheim Arkivreferanse / Archive reference: Ila skole, Va - F9400 Fra Salmonsens konversationsleksikon: Sverdrup, Jakob Liv Borch, norsk Landbrugsforf. og Landmand, Broder til ovenn. G. S., f. 8. Febr 1775 paa Laugen Gaard i Nærøy Præstegæld i Namdalen, d. i Larvik 15. Maj 1841. S. blev Student 1795 og var de flg. Aar beskæftiget dels med Studier, navnlig af Sprog og Historie, men ogsaa med Naturvidenskaberne, dels med Privatundervisning, indtil han 1804 blev ansat som Lærer og senere Inspektør ved Schouboe’s Institut, dengang en af Kbhvn’s bedste Privatskoler. Jan. 1807 tiltraadte han Stillingen som Overlærer ved Kongsberg Middelskole, hvor han virkede til Novbr 1812. Derefter overtog han Bestyrelsen af Jarlsberg Hovedgaard, indtil 1825, da han efter eget Ønske fratraadte for at oprette en Landbrugsskole paa sin Ejendomsgaard Sem i Borre. Den Landbrugsskole, som saaledes kom i Stand, var den første, Norge har haft. Med et Statsbidrag af 600 Speciedaler aarlig og et rentefrit Laan til Oprettelse af Værksted for Tilvirkning af Jordbrugsredskaber holdtes denne Skole i Gang til 1836, da Statsbidraget ophørte. Allerede Aaret i Forvejen havde S. overtaget Bestyrelsen af Fritzø Jernværk samt Larviks Grevskab. Søn af en Godsejer og opvokset paa Landet havde S. allerede fra Barneaarene af modtaget Indtryk, der gjorde ham det forholdsvis let i hans Manddom at tilegne sig Skøn paa Landbrug. Ved sin Sprogkyndighed var det muligt for ham at tilgodegøre sig Albrecht Thaer’s Skr, som netop paa den Tid fremkom, saavel som den dengang forholdsvis rige engelske og skotske Landbrugslitteratur; endelig maatte hans Kendskab til Naturvidenskaberne blive ham til megen Nyt


Only registered users can post comments. Please login.


EXIF data:
File name jacob_liv_borch_sverdrup__1775_-_1841___7859244812_.jpg
Size, Mbytes 8.614853515625
Mime type image/jpeg
Orientation of image 1
Image resolution in width direction 300
Image resolution in height direction 300
Unit of X and Y resolution 2
Color space information 65535
Exif image width 2109
Exif image length 2929
Software used Adobe Photoshop Elements 5.0 Windows


See some ads as well as other free photos:

The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

PRIVACY POLICY


By registering your account and/or by subscribing to new and newly rated photographs you agree we may send you the links to photos and we may occasionally share other information with you.

We do NOT disclose your personal data.

christianity portal