Завантаження...

Gyllene penta
 

 

 

This photo was viewed 1 times and was downloaded in full size 1 times.

This photo was liked 0 times


If you are a member, please login in order to see the source link of the above image.


Description ===== Geometriska förhållanden =====

Bilden ovan uppvisar ett antal intressanta mått och förhållanden som är starkt knutna till det sv:gyllene snittet, en sv:naturlig konstant som motsvaras av talet sv:fi eller (1,0 + sv:sqrt(5,0)) / 2,0 (notera kopplingen till talet fem). Några exempel:

  • orange - ljusblå = mörkblå.
  • ljusblå / orange = mörkblå.
  • Ljusblå / mörkblå = orange.
  • Ljusblå + mörkblå = orange.
  • Grön + mörkblå = ljusblå.
  • Grön + orange = 2 · ljusblå.
  • Grön + 2 · mörkblå = orange.
Bakgrundsbilden

Bakgrunden visar fraktalen "phi´V", (eng; phi = fi, five = fem, romerka siffran 5 = V). Fraktalen är av sv:IFS-typ och bygger på fem olika sv:transformationsregler där sv:positionsförändringen är olika i varje regel och ligger på en cirkel med 72° intervall på samma sätt som femuddsstjärnans spetsar gör. sv:Skalningen är densamma i alla reglerna och motsvarar sv:längden på den gröna linjen, ca 0,3891 eller 2,0-fi eller (fi -1,0)², vilket tydligt går igen i bilden där varje ny nivå har just det storleksförhållandet jämfört med den tidigare nivån, (jämför grön linje med ljusblå linje). Någon sv:rotation har däremot inte brukats.

Länkar

Kategori:Bilder av fraktaler
Date
Source
Author User Solkoll on sv.wikipedia
Permission
(Reusing this file)


Image: User:Solkoll.
Graphical illustrations made from mathematical algorithms, (well, some of them are "handcrafted" =)
Public domain This work has been released into the public domain by its author, Solkoll. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
Solkoll grants anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

More images I have made from maths:

See also: Solkoll 2D & Solkoll 3D


Gyllene penta.jpg

Other versions

Originally from sv.wikipedia; description page is (was) here * 27 juli 2004 kl.14.30 [[:sv:User:Solkoll|Solkoll]] 512x512 (55 205 bytes) <span class="comment">(kommer)</span>

(Uploaded using CommonsHelper or PushForCommons)

Licensing:
Public Domain


Only registered users can post comments. Please login.


EXIF data:
File name gyllene_penta.jpg
Size, Mbytes 0.0539111328125
Mime type image/jpeg


See some ads as well as other free photos:

The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal