Завантаження...

Aquila constelation PP3 map PL
 

 

This is a premium free photo

 

This photo was viewed 2 times and was downloaded in full size 2 times.

This photo was liked 0 times


If you are a member, please login in order to see the source link of the above image.


Description
English: Aquila constelation.

Legenda

 • Gwiazdy zosta?y oznaczone jasnymi kó?kami, których promie? powi?zany jest z ich obserwowan? jasno?ci?, a kolor pokazuje barw? ?wiat?a danej gwiazdy.
 • Jasnoszarym tekstem oznaczono polskoj?zyczne nazwy gwiazdozbiorów b?d?, w przypadku braku miejsca, skróty ich nazw ?aci?skich.
 • Purpurowo opisane zosta?y nazwy lub oznaczenia gwiazd oraz innych obiektów.
 • Bia?e okr?gi (lub elipsy) pokazuj? rozmiary niektórych obiektów (np. galaktyk lub gromad otwartych)
 • Granice gwiazdozbiorów zaznaczone s? przerywan?, jasno?ó?t? lini?, a granice aktualnie prezentowanego gwiazdozbioru - lini? jasnopomara?czow?.
 • Linie ??cz?ce poszczególne gwiazdy w obr?bie gwiazdozbiorów s? koloru zielonego.
 • Drog? Mleczn? ukazano jako zmiany koloru t?a od ciemnego granatu do jasnego b??kitu.
 • Czerwon? lini? przerywan? oznaczona jest ekliptyka.
 • Bia?ym tekstem opisane zosta?y wi?ksze powierzchniowo obiekty takie, jak Ob?oki Magellana, czy gromada galaktyk w Pannie.

Linie ukazuj?ce kszta?ty gwiazdozbiorów zosta?y dobrane arbitralnie, jednak z akcentem na spójno?? z dost?pnymi ?ród?ami polskoj?zycznymi, oraz, w niektórych przypadkach, tak, by bardziej odpowiada?y nazwie gwiazdozbioru. Wyznaczone zosta?y one na podstawie nast?puj?cych ?róde?: ksi??ki "Niebo na d?oni" Eduarda Pitticha i Dusana Kalmancoka, ksi??ki "Nasze gwiazdozbiory" Josipa Kleczka, obrotowej mapy nieba opracowanej przez PTMA Kraków oraz programów SkyGlobe i Celestia.

Polski: Ta mapa gwiazdozbioru zosta?a stworzona przy pomocy programu PP3 autorstwa Torstena Brongera. T?umaczenia na j?zyk polski oraz innych modyfikacji na potrzeby polskiej Wikipedii dokona? Przemys?aw 'BlueShade' Idzkiewicz. Grafika udost?pniona jest na licencji GFDL w wersji 1.2 lub nowszej.
English: This star constellation map was created using PP3 software by Torsten Bronger. Polish translations and other modifications have been made for the purposes of Polish Wikipedia by Przemys?aw 'BlueShade' Idzkiewicz. This image is licensed under GFDL license version 1.2 or later.
Date 2 November 2004(2004-11-02) (original upload date)
Source Transferred from pl.wikipedia
Author Original uploader was Blueshade at pl.wikipedia
Permission
(Reusing this file)

Released under the GNU Free Documentation License.

Licensing

GNU head Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.

w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.
You are free:
 • to share – to copy, distribute and transmit the work
 • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
 • attribution – You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
 • share alike – If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.
This licensing tag was added to this file as part of the GFDL licensing update.

Original upload log

The original description page is/was here. All following user names refer to pl.wikipedia.

 • 2004-11-02 00:27 Blueshade 534×534× (95901 bytes) [[Gwiazdozbiór]] [[Orze? (gwiazdozbiór)|Or?a]]. Autor: [[:en:User:Bronger|Torsten Bronger]], Przemys?aw '[[User:Blueshade|BlueShade]]' Idzkiewicz. {{PP3-PL-GFDL}}


Only registered users can post comments. Please login.


EXIF data:
File name aquila_constelation_pp3_map_pl.jpg
Size, Mbytes 0.0936533203125
Mime type image/jpeg


See some ads as well as other free photos:

The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal