Завантаження...

Berliner Goldhut
 

 

 

This photo was viewed 0 times and was downloaded in full size 0 times.

This photo was liked 0 times


If you are a member, please login in order to see the source link of the above image.


Description Berliner Goldhut“, Fund ohne Fundort, 1996 aus dem Kunsthandel erworben; datiert in die ausgehende Bronzezeit, ca. 1000-800 v. Chr.
Collection: Museum für Vor- und Frühgeschichte Berlin
Date February 2006(2006-02)
Source Own work
Author Photograph: Andreas Praefcke
Other versions
Detail

Objects

Public domain This image (or other media file) is in the public domain because its copyright has expired.

This applies to Australia, the European Union and those countries with a copyright term of life of the author plus 70 years.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States. Note that a few countries have copyright terms longer than 70 years: Mexico has 100 years, Colombia has 80 years, and Guatemala and Samoa have 75 years, Soviet Union has 74 years for some authors. This image may not be in the public domain in these countries, which moreover do not implement the rule of the shorter term. Côte d'Ivoire has a general copyright term of 99 years and Honduras has 75 years, but they do implement the rule of the shorter term.


This file has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

Kapelusz z?oto Berlin jest 490 g z?ota kapelusz z d?ugie i smuk?e wa? sto?kowy i zró?nicowane stopy wypuk?y, urz?dzone z ca?ego prze?ledzi? motywy, stosowane z ma?ych znaczków i kó?. Jego sk?ad jest bardzo podobny do znanego wcze?niej Golden Sto?ek Ezelsdorf-Buch. Hat Gold Berlin, Szczegó?y

W dolnej cz??ci sto?ka, z?oto blachy z kapelusza Berlin jest wzmocniony 10 mm szeroki pier?cie? z br?zu blachy. Zewn?trznej kraw?dzi ronda jest wzmocniona przez skr?cone z drutu o przekroju kwadratu, wokó? którego z?oty li?? jest zwrócone ku górze.

Ca?kowita wysoko?? wynosi 745 mm. Sztuk uderzy? z stop z?ota z 87,7%, 9,8% Ag Au, 0,4% Cu i 0,1% Sn. Zosta? wykonany z jednego kawa?ka, a jej ?rednia grubo?? to 0,6 mm. Sto?ek jest ozdobiona 21 strefy poziome pasy i wierszy symboli wzd?u? ca?ej jej d?ugo?ci. Czterna?cie ró?nych znaczków i trzy urz?dzone ko?a lub cylindrycznym znaczki by?y u?ywane. Poziome pasy zosta?y urz?dzone systematycznie powtarzaj?cych si? w podobny sposób.

Poszczególne ozdobne pr??ki optycznie oddzielone prze?ledzi? ?eber i wybrzusze?, najcz??ciej osi?gn?? za pomoc? cylindrycznej piecz?ci. Zespo?y ozdób zawieraj?cych g?ównie ko?o zamka i motywów, wi?kszo?? z okr?g?ym centralnego zamka w otoczeniu do sze?ciu koncentrycznych okr?gów.

Jeden z zespo?ów jest charakterystyczne: Jest ozdobiona rz?d le??cy pó?ksi??yce, z których ka?dy na szczycie symbol lub migda?ów w kszta?cie oczu. Chodzi sto?ka zdobiona o?miu mówi? gwiazda na tle dekoracyjnych ciosów.

Przegl?d rodzaj i numer piecz?ci u?ywanych w ozdobnych stref jest widoczny po prawej.

Spotkanie ze stop? wa?u jest wychwytywany przez szerokie pasmo pionowo pr??kowane. Stopa jest ozdobiona motywami podobne do sto?ka siebie. Blisko zespó? wzmocnienie br?zu, zamienia si? po brzegi, tak?e ozdobione symbolami w kszta?cie dysku.

Photograph

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
Public domain I, the copyright holder of this work, release this work into the public domain. This applies worldwide.
In some countries this may not be legally possible; if so:
I grant anyone the right to use this work for any purpose, without any conditions, unless such conditions are required by law.

Licensing:
Public Domain


Only registered users can post comments. Please login.


EXIF data:
File name berliner_goldhut.jpg
Size, Mbytes 1.18742382813
Mime type image/jpeg


See some ads as well as other free photos:

The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal