Завантаження...

Telefonist 1880
 

 

 

This photo was viewed 0 times and was downloaded in full size 0 times.

This photo was liked 0 times

Source page: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefonist_1880.jpg

Summary

Description Svensk telefonist med växelbord på 1880-talet
Date circa 1880(1880)
Source Ericssonkrönikan
Author okänt
Permission
(Reusing this file)

Detta fotografi är att betrakta som "fotografisk bild" (till skillnad från "fotografiskt verk") av svenskt ursprung, enligt definitionerna i den svenska lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk och dess förarbeten. Eftersom bilden skapats före 1 januari 1969 får den användas fritt utan restriktioner, i enlighet med övergångsbestämmelserna vid lagens ändring 1994. Detta gäller över hela världen.

Licensing

Public domain
This Swedish photograph is free to use under one of the following cases:
  • For photographic works (fotografiska verk), the image is public domain:
a) if the photographer died before January 1, 1944, or
b) if the photographer is not known, and cannot be traced, and the image was created before January 1, 1944.
  • For photographic pictures (fotografiska bilder), such as images by the press, the image is public domain if created before January 1, 1969 (transitional regulations 1994).

The photographer, if known, should always be attributed.
Always provide source information.

Flag of Sweden.svg
English | Español | Suomi | Italiano | ?????????? | Português do Brasil | ??????? | Svenska | +/?

Comments

Only registered users can post comments. Please login


EXIF data:
File name telefonist_1880.jpg
Size, Mbytes 0.179534179687
Mime type image/jpeg
The images at Free-Photos.biz come mainly from Wikimedia Commons or from our own production. The photos are either in the public domain, or licensed under free linceses: Free-Photos.biz license, GPL, Creative Commons or Free-Art license. Some very few other photos where uploaded to Free-Photos.biz by our users and released into the public domain or into free usage under another free license (like GPL etc.)

While the copyright and licensing information supplied for each photo is believed to be accurate, Free-Photos.biz does not provide any warranty regarding the copyright status or correctness of licensing terms. If you decide to reuse the images from Free-Photos.biz, you should verify the copyright status of each image just as you would when obtaining images from other sources.


The use of depictions of living or deceased persons may be restricted in some jurisdictions by laws regarding personality rights. Such images are exhibited at Free-Photos.biz as works of art that serve higher artistic interests.

christianity portal